8 อุปกรณ์กีต้าร์โปร่ง จำเป็นต้องใช้และที่สำคัญ และเป็น Option เสริม

อุปกรณ์กีต้าร์โปร่งคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งเสียงและเพิ่มความหลากหลายให้กับเสียงของกีต้าร์โปร่ง ซึ่งสามารถช่วยให้เสียงของกีต้าร์โปร่งดูมีความหนาแน่นมากขึ้น หรือมีเสียงเพิ่มขึ้นได้ อุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สำหรับกีตาร์โปร่งได้แก่

8 อุปกรณ์กีต้าร์โปร่ง จำเป็นและตัวเสริม

1. เครื่องตั้งแต่งเสียง (Tuner)

Tuner หรือเครื่องปรับแต่งเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณปรับเสียงของกีตาร์ให้ตรงตามโทนที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยปกติแล้วเครื่องปรับแต่งเสียงจะมีแบบที่ใช้แสดงจุดตัดของเสียง (โทน) ที่คุณกำลังเล่น เมื่อเสียงตรงกับโทนที่ต้องการแล้ว จุดตัดก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เป็นการบอกว่าเสียงของคุณตรงกับโทนที่คุณต้องการแล้ว

การใช้ Tuner จะช่วยให้เสียงของคุณเป็นไปได้อย่างแม่นยำ และทำให้คุณสามารถทำงานกับกีตาร์โปร่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Tuner ยังช่วยประหยัดเวลาในการปรับเสียง เพราะเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเล่นเสียงที่ไม่ตรงกับโทนที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเสียเสียงในขณะเล่นด้วยเสียงที่ไม่ตรงกับโทนที่ต้องการด้วย

2. Capo

Capo เป็นอุปกรณ์ที่มีรูปร่างเหมือนตัวเข็มที่เอาไว้บีบสายกีตาร์ขึ้นที่ตำแหน่งต่างๆ บนคีย์บอร์ด เพื่อเปลี่ยนคีย์เสียงเพลงให้ต่ำลงหรือสูงขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเล่นเพลงได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโทนหรือเปลี่ยนตำแหน่งการตีสายกีตาร์

Capo มีประโยชน์ในหลายกรณี เช่น เมื่อเราต้องการเล่นเพลงที่มีคีย์สูงกว่าที่เราจะเล่นได้ หรือเมื่อเราต้องการให้เสียงเพลงดูเพรียวขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนคีย์ของเพลง นอกจากนี้ Capo ยังช่วยเราปรับคีย์เสียงของกีตาร์ให้ตรงกับเสียงของเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่มีการใช้คีย์ต่างกัน

ในการใช้ Capo นั้นเราจะต้องใส่ Capo ไว้บนคีย์บอร์ดของกีตาร์ ที่ตำแหน่งที่เราต้องการ จากนั้นเราจะเล่นเสียงเหมือนเดิม โดยเสียงจะถูกแปลงโดย Capo ให้ตรงกับคีย์ที่เราต้องการ

ปิ๊กกีต้าร์ (Pick) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตีสายกีตาร์ ซึ่งมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 1. ช่วยให้เราตีสายได้มีเสียงดังและเป็นระเบียบ โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการเล่นเพลงที่มีการตีสายเป็นลักษณะหนึ่ง เช่น การเล่นกีตาร์ไฟฟ้า หรือการเล่นเพลงแนวโรคก็จะต้องใช้ปิ๊กกีต้าร์เพื่อให้เสียงดังและเป็นระเบียบ

 2. ช่วยให้เราสามารถตีสายได้ตามแนวทางที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการตีสายเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน หรือการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตีสายด้วยเทคนิค alternate picking, sweep picking, หรือ tapping ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ช่วยให้เราสามารถสร้างเสียงเพลงในระดับความเป็นมืออาชีพได้ โดยเฉพาะเมื่อเราใช้ปิ๊กกีต้าร์ที่มีคุณภาพดี ที่สามารถสร้างเสียงเป็นสัญลักษณ์ของเราได้

 4. ช่วยป้องกันการทำลายสายกีตาร์ โดยเฉพาะเมื่อเราตีสายด้วยนิ้ว ซึ่งอาจทำให้สายกีตาร์บิดงอ หรือเสียหายได้ ดังนั้นการใช้ปิ๊กกีต้าร์จึงช่วยป้องกันการทำลายสายกีตาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ช่วยให้การเรียนรู้เล่นกีตาร

4. ที่เก็บปิ๊ก

ที่เก็บปิ๊ก (Pick Holder) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บปิ๊กกีต้าร์ เพื่อช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาตามหาปิ๊กกีต้าร์ที่ไม่รู้ว่าได้วางไว้ที่ไหน นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

 1. ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาตามหาปิ๊กกีต้าร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยประหยัดเวลาและความสะดวกในการใช้งาน

 2. ช่วยป้องกันการสูญหายของปิ๊กกีต้าร์ โดยที่เราสามารถเก็บปิ๊กกีต้าร์ไว้ในที่เดียวกัน และไม่เสียเวลาในการค้นหา

 3. ช่วยป้องกันการบิดงอสายกีตาร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สายกีตาร์เสียหายได้ โดยเราสามารถเก็บปิ๊กกีต้าร์ไว้ในที่เดียวกัน และไม่ต้องวางไว้บนตัวกีตาร์ เพื่อป้องกันการบิดงอสายกีตาร์

 4. ช่วยปรับปรุงการแสดงด้านÄด้านมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถเลือกปิ๊กกีต้าร์ที่ต้องการและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

 5. ช่วยให้เรามีสติปัญญาในการเล่นกีตาร์ โดยการมีอุปกรณ์เก็บปิ๊กกีต้าร์เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสติปัญญาให้กับผู้ใช้ และช่วยให้เรามีความรับผิดชอบในการดูแล

5. ขาตั้งกีตาร์ (Guitar stand)

ขาตั้งกีตาร์ (guitar stand) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยืนกีตาร์โปร่งเพื่อเก็บรักษา มีประโยชน์มากมายดังนี้

 1. ป้องกันการทับซ้อนกันของกีตาร์: เมื่อเราเก็บกีตาร์โปร่งไว้บนพื้นหรือบนเตียงเครื่องดนตรี มีความเสี่ยงที่จะมีการทับซ้อนกันของกีตาร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกีตาร์ได้ ด้วยการใช้ขาตั้งกีตาร์ เราจะได้ยกกีตาร์ขึ้นจากพื้นเพื่อป้องกันการทับซ้อนกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับกีตาร์

 2. ช่วยเรียงเสียงกีตาร์: เมื่อเราใช้ขาตั้งกีตาร์ จะช่วยให้เราเรียงเสียงของกีตาร์ได้อย่างเหมาะสม และลดการผิดพลาดของการเล่นเสียง

 3. เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อเราเก็บกีตาร์โปร่งไว้บนขาตั้ง จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกีตาร์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหากีตาร์ที่เก็บไว้ในตู้เสียง หรือสามารถเล่นกีตาร์ได้เมื่อต้องการโดยไม่ต้องถอดต่อยอดกีตาร์

 4. เพิ่มความเป็นระเบียบ: การเก็บกีตาร์โปร่งบนขาตั้ง จะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการเก็บรักษา

6. ตะขอแขวนกีต้าร์ แบบติดผนัง

ขาตั้งกีตาร์ (guitar stand) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยืนกีตาร์โปร่งเพื่อเก็บรักษา มีประโยชน์มากมายดังนี้

 1. ป้องกันการทับซ้อนกันของกีตาร์: เมื่อเราเก็บกีตาร์โปร่งไว้บนพื้นหรือบนเตียงเครื่องดนตรี มีความเสี่ยงที่จะมีการทับซ้อนกันของกีตาร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกีตาร์ได้ ด้วยการใช้ขาตั้งกีตาร์ เราจะได้ยกกีตาร์ขึ้นจากพื้นเพื่อป้องกันการทับซ้อนกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับกีตาร์

 2. ช่วยเรียงเสียงกีตาร์: เมื่อเราใช้ขาตั้งกีตาร์ จะช่วยให้เราเรียงเสียงของกีตาร์ได้อย่างเหมาะสม และลดการผิดพลาดของการเล่นเสียง

 3. เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อเราเก็บกีตาร์โปร่งไว้บนขาตั้ง จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกีตาร์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหากีตาร์ที่เก็บไว้ในตู้เสียง หรือสามารถเล่นกีตาร์ได้เมื่อต้องการโดยไม่ต้องถอดต่อยอดกีตาร์

 4. เพิ่มความเป็นระเบียบ: การเก็บกีตาร์โปร่งบนขาตั้ง จะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการเก็บรักษา

7. ซิลิโคนกันเจ็บ

ซิลิโคนกันเจ็บ (silicone callus protectors) เป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีเคยใช้กันมากในการป้องกันการเจ็บและแตกหนังบริเวณปลายนิ้วมือหรือบริเวณที่เกิดเรียกเส้นสะบัก (callus) จากการเล่นกีตาร์โปร่ง

การเล่นกีตาร์โปร่งมักจะทำให้เกิดแผลและเจ็บบริเวณปลายนิ้วมือ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเล่นกีตาร์โปร่งได้ ดังนั้นการใช้ซิลิโคนกันเจ็บจะช่วยป้องกันและลดอาการเจ็บจากการเล่นกีตาร์โปร่งได้

ซิลิโคนกันเจ็บมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทรงกระบอกที่สามารถใส่ได้บริเวณปลายนิ้วมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดแผลและเจ็บโดยจะสร้างลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนิ้วที่ยืดหยุ่นและลดแรงกดที่ปลายนิ้วมือขณะเล่นกีตาร์โปร่ง

การใช้ซิลิโคนกันเจ็บนั้นง่ายและสะดวก คุณเพียงแค่ใส่ซิลิโคนลงไปบริเวณปลายนิ้วมือแล้วกดให้แน่น เมื่อใช้งานจนเกิดเล็กน้อย คุณสามารถถอดออกแล้วใช้ได้ซ้ำได้หลายครั้ง ซึ่งซิลิโคนกันเจ็บเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้นักดนตรีเล่นกีตาร์โปร่งได้อย่างสบายและเพลิดเพลิน

8. สายกีตาร์

สายกีตาร์ (guitar strings) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สำหรับกีตาร์โปร่ง เพราะเป็นส่วนที่สัมผัสกับเสียงและมีอิทธิพลต่อการเล่นกีตาร์ ดังนั้น การเลือกและดูแลสายกีตาร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ โดยมีคุณสมบัติและประโยชน์ดังนี้

 1. เสียง: สายกีตาร์มีผลต่อเสียงของกีตาร์ การเลือกสายกีตาร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เสียงของกีตาร์ที่ออกมาได้คุณภาพสูงและสมบูรณ์ และเสียงที่เป็นระเบียบ

 2. เสริมแข็ง: สายกีตาร์มีความเสียหายได้ง่าย เพราะการเล่นกีตาร์โปร่งต้องใช้มือขับดันสายให้สัมผัสกับแตรสาย ดังนั้นการเลือกสายกีตาร์ที่มีคุณภาพจะช่วยให้ไม่เสียหายง่ายและเสียงที่ออกมาไม่หวั่นไหวหรือแตก

 3. สมดุล: สายกีตาร์มีสมดุลน้ำหนักที่แตกต่างกัน การเลือกสายกีตาร์ที่มีสมดุลน้ำหนักที่เหมาะสมจะช่วยให้สายกีตาร์เสียงออกมาได้สมบูรณ์และไม่มีส่วนที่เกิดเสียงดังหรืออ่อนแอ

 4. การใช้งาน: สายกีตาร์ที่มีคุณภาพดีจะช่วยให้การเล่นกีตาร์ออกมาได้ง่ายและตอบสนองต่อการเล่นของนักดนตรี

Leave a Comment